Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem bazy danych osobowych, które są przekazywane przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Usługodawca. Dane osobowe wykorzystywane są, aby zrealizować umowę sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Przekaz danych jest dobrowolny. W czasie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku ,, Zapłać'' Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych, edytując profil konta. Korekty Zamówienia bądz weryfikacji danych można dokonać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres e-mail: info@ohlovehair.pl Klient jest uprawniony do zamiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdej chwili w ramach udostępnionych opcji. Udostępnienie, utrwalenie czy zabezpieczenie treści zawieranej umowy następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. Udostępnienie, utrwalenie czy zabezpieczenie treści zawieranej umowy następuje poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub poprzez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawartej umowy jest ponadto utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na żądanie Klienta.